ว่ากันด้วยเรื่องของการลุงทุนอสังหาริมทรัพย์

เพราะการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงในทุกรูปแบบ หากว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาดี ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ทำการบ้านเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์...

คิดมากขึ้นกว่าเดิมคูณสอง

เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงของโควิด ใครต่างก็รู้กันดีว่าเป็นช่วงที่วิกฤต ทำให้การคิดจะลงทุนหรือซื้อขายอะไรก็ต้องคิดให้มากขึ้นกว่าเดิม...